Általános szerződési feltételek

 

Általános Szerződési Feltételek

 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Agroproduct Kft:  és a Szolgáltató által a spuribolt.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.spuribolt.hu weboldalon keresztül történik.

Általános tudnivalók

  A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www . spuribolt.hu. weboldalon  található elektronikus áruházon keresztül történik.Az Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza.

       A webshop szolgáltatásai elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is.

        A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. Amennyiben nem kap megrendeléséről visszajelzést,kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink bármelyikén. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés  írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

Üzemeltető adatai:

Cégnév: AGROPRODUCT Kft

Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Munkácsy u.8.

Telephely: 5500 Gyomaendrőd Munkácsy u.8

Adószám_10248243-2-04

Cégjegyzékszám: 04-09-000983

Számlaszám: K&H 10402245-50526566-82821004

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító:NAIH-74027/2014

Kamarai tagság: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

Rendelés menete

     A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. . Amennyiben a Web áruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége elérhetőségeinken keressen bennünket.

     A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

     A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

A rendelés során az adatokat értelemszerűen kell kitölteni Csak a pontosan megadott szállítási és számlázási adatok alapján tudjuk a megrendelést teljesíteni.

Vásárlás:

   A termékek kiválasztása után a bevásárlókosárban (a lap tetején) megjelenik a kiválasztott termék.
  Amennyiben a rendelt termékek és darabszámok megfelelőek, kattintson a "Pénztár" gombra.

     Ha törölni szeretné a terméket, akkor ezt a termék melletti "töröl" gombra kattintva tudja megtenni.
Itt még tudja módosítani a termékek darabszámát, ha minden rendben, akkor kattintson a "Megrendelem" gombra.
 Fontos, hogy amennyiben a szállítási cím eltér a számlázási címtől, ezt külön adja meg a "Szállítási cím megadása" gomb alatt. Amikor ezeket kitöltötte, klikkeljen a "A rendelés elküldése" gombra.

A megrendelés leadása minden esetben a számla kiegyenlítését vonja maga után.

A megrendelés leadásával ön elfogadja a szerződési feltételeket.
Elküldött rendeléséről online kapcsolat esetén pár percen belül e-mailben kap visszaigazolást. Probléma esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

Telefonon: 36/30/903-04-86
vagy emailben ide

 

Árak:

A feltüntetett árak magyar forintban értendők és tartalmazzák az áfa-t.

A csomagolóanyagok ára utáni környezetvédelmi termékdíj megfizetésre került.

Az áfa-s számlát minden esetben a csomagban mellékeljük.

Szállítási költség:

Bruttó 0Ft és15 000 Ft közötti rendelés esetén a szállítási költség 1600 Forint

Bruttó 15 000Ft feletti rendelés esetén a szállítási költséget cégünk átvállalja.

Fizetési módok:

A vételár kiegyenlítése történhet a termék átvételekor a futárnak

-utánvéttel

- előre utalással.

Szállítási határidő:

A rendelések feldolgozása minden munkanap 07.00-15.00 óráig történik.

A hétvégén beérkezett rendeléseket a következő hét első munkanapján adjuk át a szállítónak. A szállításban előre látható késésről minden esetben tájékoztatjuk a megrendelőt telefonon vagy e-mail-ben.A megrendeléseket igyekszünk 2-3munkanapon belül teljesíteni.

Szállítás módja:

A megrendelt termékeket az MPL  futárszolgálata szállítja Önnek a megadott címre.Munkanapokon 08.00-16.00-ig.

Amennyiben Önnek kényelmesebb, választhatja a „postán maradó” szolgáltatást is. Ebben az esetben, a lakóhelyéhez legközelebb eső postahivatalban tudja átvenni a csomagot hivatali időben 10 munkanapig.

Elállás joga, menete:

    Fogyasztó elállási joga 

(1) Ha a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a  Spuribolt.hu  áruházban vásárolt termékek tekintetében.
(2) A fogyasztó elállhat a szerződéstől az tekefonon, email címünkön, ill írásban 14 napon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy - ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut - annak visszaküldésével. A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a (i) termék átvételének napjától számított 14 napon belül, (ii) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi, (iii) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben  a Spuribolt.hu ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül a Spuribolt.hu megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.
(3) Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeniA fogyasztó - a 11. § (2) bekezdésben foglalt eset kivételével - köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét viselni, ezen felül egyéb költség nem terheli.
Áru visszajuttatása a következő címre lehetséges:
AGROPRODUCT Kft.
5500 Gyomaendrőd
Munkácsy u.8

(4) Az elállási jog gyakorlására vonatkozó információt és nyilatkozat mintát a jelen általános üzleti feltételek 1. sz. mellékletében található.

11. § Elállás következményei 
(1) Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben a fogyasztó nem tudja visszatéríteni számunkra a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy csupán a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő eredően elhasznált, vagy nem működő állapotban értékcsökkenten tudja visszaadni, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni számunkra.
(2) A fogyasztót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei.

(3) A fogyasztó által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utaljuk vissza. Ez a határidő az elállási szándék, kézhez vételekor kezdődik. Amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Spuribolt.hu  nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Spuribolt.hu mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni). A visszatérítés során a Spuribomt.hu  az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

(4) A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot
 


§ 12 Felelősség
(1) Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Spuribolt.hu részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a Spuribolt.hu  csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. A Spuribolt.hu  részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.
(2) Spuribolt-t semmilyen felelősség nem terheli amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatokra miatt következett be, 
(3) A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Az általunk forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatolunk, azonban amennyiben véletlenül mégsem kapná meg a termékkel együtt kérjük ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt szíveskedjen jelezni az ügyfélszolgálatunknak, és természetesen haladéktalanul pótoljuk.


1. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:AGROPRODUCT Kft

5500 Gyomaendrőd
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
Rendelés egyedi azonosító száma:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Panaszkezelés:


Bármilyen panaszával, észrevételével, forduljon bizalommal hozzánk az elérhetőségeinken,igyekszünk orvosolni problémáját, ha ez mégsem sikerül, a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:


Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához. 
 

 

   Spuri üzemanyag adalék webáruház   Spuri üzemanyag adalék webáruház   Spuri üzemanyag adalék webáruház   Spuri üzemanyag adalék webáruházSpuri üzemanyag adalék webáruház © 2019